Leqallaşdırma

Konsulluq leqallaşması sənədlərdəki və aktlardakı imzaların həqiqiliyini və bu sənəd və aktların Səfirliyin yerləşdiyi dövlətin qanunlarına uyğun olmasını müəyyənləşdirmək və təsdiq etməkdən ibarətdir.

Leqallaşdırma sənədlərin və aktların beynəlxalq aləmdə hüquqi qüvvəsini təsdiqləyir.

Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamnaməsinin 54-cü maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Səfirliyinin konsulluq xidmətinə sənəd və aktların leqallaşdırılması üzrə funksiyalar həvalə edilir.

Konsul leqallaşdırması üzrə funksiyalar:
1) xarici ölkələrdə - Azərbaycan Respublikasının konsulluqları,
2)Azərbaycan Respublikasında – Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq İdarəsi tərəfindən həyata keçirilir.

Xarici dövlətin idarələrinə, təşkilatlarına, fiziki və hüquqi şəxslərinə məxsus sənədlər və aktlar, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində və ya Azərbaycan Respublikasının və bu sənədləri tərtib edən idarə və təşkilatların mənsub olduğu dövlətin iştirak etdiyi beynəlxalq müqavilələrdə digər hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, yalnız konsul leqallaşdırmasından sonra  Azərbaycan Respublikasının idarə və təşkilatları tərəfindən baxılmaq üçün qəbul edilir.

Hüquqi yardım haqqında Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrə əsasən bu müqavilələrə üzv olan xarici dövlətlərin idarə və təşkilatlarının sənədləri və aktları leqallaşdırılmadan Azərbaycan Respublikası ərazisində baxılması üçün qəbul edilir.

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olan və ya məzmununa görə Azərbaycan Respublikasının mənafeyinə yaxud da Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının şərəf və ləyaqətinə xələl gətirən aktlar və sənədlər leqallaşdırılmır.

Aşağıdakı sənədlərin əsilləri və surətləri leqallaşdırılmır:

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının şəxsiyyət vəsiqəsi, partiya mənsubiyyətinə aid sənədlər, həmkarlar ittifaqlarının biletləri, əmək kitabçaları, hərbi biletlər, xasiyyətnamələr, məhkum olunma barədə sənədlər.

Konsul, konsulluq dairəsinin hakimiyyət orqanlarının iştirakı ilə tərtib edilmiş və ya bu orqanlardan daxil olmuş sənədləri leqallaşdırır.

Konsulda konsulluğun yerləşdiyi dövlətin idarə və təşkilatlarının sənəd və aktlarını həmin dövlətdə leqallaşdırmaq səlahiyyətinə malik şəxslərin imza və möhür nümunələri olmalıdır.

Leqallaşdırılmaq üçün verilmiş sənədlərdə konsulluğun yerləşdiyi dövlətin qanunlarına uyğunluğu baxımından şübhə yaranarsa, konsul onun aydınlaşdırılması üçün rəsmi surətdə yerli hakimiyyət orqanlarına və ya hüquq məsləhətxanasına müraciət edir.

Azərbaycan Respublikasında tərtib edilmiş, lakin Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə sənədlərin sorğu edilməsi qaydasında leqallaşdırılmamış sənədlər və aktlar konsulluğa daxil olarsa və qəbul edən dövlətin qanunlarına əsasən bu sənədlərin və aktların leqallaşdırılması tələb edilərsə, konsul onları leqallaşdırır, maraqlı şəxslərə, idarə və təşkilatlara verir.

Konsulluğa ayrı-ayrı vətəndaşlardan, idarələrdən və təşkilatlardan Azərbaycan Respublikasında tərtib edilmiş, lakin Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən leqallaşdırılmamış sənədlər və aktlar daxil olduqda, konsul bu sənədlərin həqiqiliyini müəyyənləşdirmək üçün onları Azərbaycan Respublikasına göndərməlidir. Müsbət cavab alınacağı təqdirdə konsul belə sənədləri ümumi qaydada leqallaşdırır.

Sənədlərin leqallaşdırılması

Azərbaycan vətəndaşları üçün

Leqallaşdırılmaq üçün Səfirliyə təqdim olunacaq sənəd səlahiyyətli tərcüməçi tərəfindən ingilis və ya ispan dilinə tərcümə edilməlidir. Ərizəçiyə tövsiyə olunmalıdır ki, sənədlər həmçinin:

- Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilsin;
- Sənədlər və tərcümələr çap şəklində olsun.

Xarici vətəndaşlar üçün

Leqallaşdırılmaq üçün Səfirliyə təqdim olunacaq sənəd səlahiyyətli tərcüməçi tərəfindən azərbaycan və ya ingilis dilinə tərcümə edilməlidir. 

- Xarici vətəndaşın mənsub olduğu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilsin;
- Sənədlər və tərcümələr çap şəklində olsun.

 

Arxiv üzrə axtarış